Wat is een calamiteit ?

Een calamiteit is een algemeen gebruikte aanduiding voor een ( natuur ) ramp of een niet verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken.

In de praktijk betekent dit in de meeste gevallen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die schade kunnen aanrichten aan mens, dier en milieu.

U moet denken aan: aanrijdingen met als gevolg olie op het wegdek, gekantelde voertuigen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, diesel lekkage, olie op het oppervlaktewater door de meest uiteenlopende oorzaken.Wat te denken van wateroverlast ( een niet verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken).

Voor al deze en meer (milieu) calamiteiten hebben wij een oplossing.
Wij hebben in samenwerking met (gecertificeerde) milieu technische bedrijven verspreid over het land
altijd het juiste materiaal bij de hand.

24 uur/dag 365 dagen/jaar
Faes Internet Solutions © Copyright milieucalamiteitenservice 2009